קבלו הצעת מחיר

  תקנון האתר / תנאי שימוש

  תנאי שימוש

  1. תנאים

  בזמן גישתך לאתר האינטרנט www.rentabus.co.il הנך מאשר, מסכים ומחויב לתנאי האתר https://mini-bus.co.il/  ותנאי השימוש באתר , כל התקנים והחוקים המתקיימים בו, והינך מאשר כי עמידה וקיום וכיבוד  לחוקים המקומיים החלים הנה באחריותך בלבד. אם ואינך מסכים עם התנאים האתר https://mini-bus.co.il/ אסור שתשתמש באתר זה. כל החומרים המופיעים באתר זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ודיני סימן מסחר.

  2. רישיון שימוש

  עם ההסכם הזה, ניתנת רשות להורדה של תוכן מהאתר (תוכנה או מידע) באופן זמני לצורך שימוש אישי וצפייה חולפת. ההורדה היא זמנית ולעותק אחד בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן לצרכים מסחריים. ראה בהצהרה זו כרישיון ולא כהעברת בעלות. דע כי תחת רישיון זה אינך רשאי:

  להעתיק או לשנות את החומרים הנמצאים באתר;

  לעשות שימוש בחומרים להצגה פומבית (בין אם מסחרית ובין אם לא) או לכל מטרה מסחרית;

  לבצע הידור או הנדסה לאחור של כל תוכנה המצויה באתר האינטרנט של ״ mini-bus״

  להסיר סימוני קניין שונים או זכויות יוצרים מהחומרים;

  מסירת חומרים מהאתר לאדם אחר או תצוגת חומרים על כל שרת אחר.

  תקנון זה יסתיים באופן מיידי במידה וחלק ממגבלות אלה יופרו ועשוי להסתיים ע”י ״mini-bus״  בכל זמן. עם סיום הרישיון הזה או לחילופין עם גמר צפייתך בחומרים שהגיעו מהאתר, הינך מחוייב למחוק ולהשמיד כל חומר שהורד מהאתר ונמצא ברשותך – אם בעותק קשיח ואם בפורמט אלקטרוני.

  3. כתב ויתור

  חומרי האתר ״mini-bus״ ניתנים “כפי שהם”.  ״mini-bus״” אינו מעניק אחריות, במפורש או במשתמע, מסירה מעליה ושולל כל אחריות אחרת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות.

  יתר על כך, “מיניבוס״mini-bus״” אינו מתחייב או כל מצג לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, או אמינות של השימוש בחומרים באתר אינטרנט שלה או בדרך אחרת הנוגעת לחומרים אלו או על כל אתר המקושר לאתר זה.

  4. מגבלות

  באף מקרה ” ״mini-bus״” או ספקיו יהיו אחראיים לכל נזק (ללא הגבלה, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן רווחים או נתונים, או בעקבות הפרעה עסקית) שנגרם משימוש או מאי יכולת להשתמש בחומרי האתר של ” ״mini-bus״”, זאת לרבות מקרים בהם נציג מטעם ״mini-bus״ קיבל הודעה בכתב או בעל פה על האפשרות של נזק מסוג זה.

  בעקבות סיבות משפטיות כאלה ואחרות, המגבלות הללו עשויות לא לחול עליך. במקרים בהם הסיבות המשפטיות אינן מתירות הגבלה על אחריות משתמעת, או מגבלה של חבות לגבי נזק תוצאתי או מקרי.

  5. בדיקות ותיקונים

  תוכן ומידע המופיעים באתר  ״mini-bus״ יכולים לכלול דפוס, שגיאות צילום או טכני. ״mini-bus״ אינו מתחייב כי כל התוכן באתר האינטרנט שלו יהיו מלאים, מדויקים, או מעודכנים. ״mini-bus רשאים לערוך שינויים בתכנים ובמידע הנמצאים באתר האינטרנט ומופיעים בו ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. עם זאת, ״mini-busאינם מחויבים בעדכון החומרים המופיעים באתר.

  6. קישורים

  לא נבדקו כל אתרי האינטרנט המקשרים ל״מיניבוס״ ואין אחריות ל״מיניבוס״  על התוכן שנמצא באתרים אלה. קישור באתר אחר לmini-bus אינו מעיד על אישור כזה או אחר ע”י ״מיניבוס״ 

  7. תנאים

  תנאי השימוש של “״מיניבוס״  עשויים להשתנות בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. עם כניסתך לאתר זה, אתה מאשר ומסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית (שעודכנה בתאריך שמופיע בתחתית המסך) של תנאי השימוש והתקנות הנוספות המופיעות במסמך זה.

  חברת rent a bus israel בעלת אישור קיום ביטוחים כפי שמופיע באתר ושותפתה העיסקית סתיו דורון הסעות בע״מ הינה בעלת רישיון הפעלה כדין .

  8. סמכות שיפוטית

  כל תביעה הקשורה באתר ״מיניבוס״ ” יוסדרו ע”י החוקים של מדינת ישראל בלי להתחשב בסתירה של הוראות החוק. התנאים הכלליים חלים על השימוש באתר אינטרנט.

  מדיניות פרטיות

  לפי מדיניות פרטיות נקבע האופן שבו ״מיניבוס״  אוסף, שומר וחושף את המידע שמגיע אליו ממשתמשים המגיעים אלwww.rentabus.co.il  מדיניות פרטיות זו חלה על האתר וכל השירותים והמוצרים המוצעים על ידי mini-bus.

  1. מידע זיהוי אישי

  עם כניסתך לאתר mini-bus דע כי אנו עשויים ויש לנו אפשרות לאסוף מידע אישי אודות משתמשים הנמצאים באתר, במגוון דרכים: שירותים, תכונו , פעילויות או משאבים שנמצאים אצלנו באתר. משתמשים עשויים להתבקש, על פי הצורך אימייל, שם ומספר טלפון. יש אפשרות לפיה המשתמשים יבקרו באתר בעילום שם.

  איסוף של מידע זיהוי אישי המשתמשים יתבצע רק במידה והמשתמשים התנדבו למסור לנו את המידע המצוין לעיל. למשתמשים תמיד יש את האפשרות לסרב לספק מידע אישי עליהם. יש לציין כי אי שיתוף במידע האישי עשוי לפגוע ואף למנוע מהם לעסוק בפעילויות באתרים כאלה ואחרים.

  2. מידע זיהוי לא אישי

  עם כניסתך לאתר ״מיניבוס״ דע כי אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי לא-אישי של משתמשים המגיעים לאתר “mini-busכגון: סוג המחשב, שם הדפדפן, מידע טכני על אמצעי משתמשים של חיבור לאתר, כמו – מערכת ההפעלה לבין ספקי שירותי אינטרנט מנוצל ומידע דומה אחר.

  3. דפדפן האינטרנט “cookies”

  דע כי יכול להיות באתר שימוש ב-“cookies” לצורך שיפור חוויית משתמש. דפדפן האינטרנט של המשתמש מציב “cookies” בכונן הקשיח שלהם למטרות רישומים ולפעמים לצורך מעקב אחר מידע אודותיהם.

  המשתמשים יכולים להגדיר בדפדפן האינטרנט האישי שלהם האם לאפשר “cookies” / לסרב “cookies” / לקבל הודעה או התראה כאשר נשלחות “cookies”. במידה וסירבו, חשוב לציין כי יש חלקים מסוימים באתר שלא יתפקדו כראוי.

  4. איזה שימוש נעשה במידע שאנו אוספים

  ניתן לעשות שימוש במידע הנאסף ע”י״מיניבוס״  למטרות הבאות:

  – שימוש במשוב שהמשתמשים שלנו סיפקו לצורך שיפור השירותים והמוצרים שלנו.

  – שימוש בכותב הדואר האלקטרוני לצורך מענה על פניות, שאלות ובקשות אחרות של המשתמשים.

  5. איך אנחנו מגנים על המידע שלך

  אנו מאמצים אוסף נתונים מתאימים, אחסון ושיטות עיבוד אמצעי אבטחה כדי להגן מפני גישה לא מורשית, שינוי חשיפה או הרס של מידע אישי שלך, את שם המשתמש, סיסמה, פרטי העסקה ונתונים ששמורים באתר שלנו. חילופי נתונים רגישים ופרטיים בין האתר ומשתמשיו קורה על ערוץ תקשורת מאובטח ב- SSL מוצפן ומוגן עם חתימות דיגיטליות.

  6. שיתוף פרטיך האישיים

  אנחנו לא משתפים פרטים אישיים ספציפיים על המשתמשים שלנו – לא סוחרים, שוכרים, או מוכרים מידע זיהוי אישי של משתמשים לגופים / אתרים / עסקים אחרים. מידע שאנו עשויים לשתף עם השותפים העסקיים שלנו הוא מידע דמוגרפי מצטבר גנרית שאינו קשור לשום מידע זיהוי אישי אודות המבקרים והמשתמשים.

  7. אתרי צד שלישי

  הגולשים באתר עשויים למצוא תכנים ופרסומים כאלה ואחרים באתר ״מיניבוס״ המקשרים לשירותים ואתרים של שותפים עסקיים וצדדים שלישיים נוספים. אנחנו לא שולטים על הקישורים או על התוכן המופיעים באתרים אלה ואין אנו אחראים על השיטות בהן נוקטים אתרים אשר יש התקשרות בינינו לבינם.

  זאת ועוד, אתרים ושירותים המופיעים אצלנו באתר, עשויים לשנות את התכנים שלהם בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. מדיניות פרטיות ותקנון אתרים אלו, עשויים להיות שונים מאלה של mini-bus. משתמשים המגיעים לאתרי אינטרנט אחרים, לרבות אתרי אינטרנט אשר מקושרים לאתר שלנו, כפופים לתנאי המדיניות של אותו אתר.

  8. שינויים במדיניות פרטיות זו

  מדיניות פרטית של ״מיניבוס״  עשויה להשתנות בכל עת. תאריך העדכון יופיע בתחתית עמוד זה. מומלץ לבדוק מסמך זה מעת לעת כדי להישאר מעודכנים בשינויים המתרחשים וכיצד אנו עוזרים להגן על המידע האישי שאנו אוספים. עם שימושך באתר, אתה מאשר ומסכים כי האחריות היא שלך לבדוק את מדיניות הפרטיות לעיתים קרובות ולהיות מודע לשינויים.

  9. הסכמתך לתנאים אלה

  עם שימושך באתר ״minibus״ , אתה מסכים עם מדיניות זו. אם אינך מסכים למדיניות האתר, בבקשה אל תשתמש באתר. במידה והינך ממשיך להשתמש באתר לאחר שינויים במדיניות זו, נראה בפעולה כקבלה והסכמה של שינויים אלו.

  10. יצירת קשר

  במידה ויש לך שאלות בקשר לדרך הפעילות של האתר, ההתנהלות שלך באתר או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות, צור עמנו קשר בטלפון: 0507445500

  Scroll to Top